GEO5

Kompleksowe rozwiązanie

Kompleksowe portfolio rozwiązanych zagadnień

Pakiet GEO5 stanowi zestaw programów do rozwiązywania wszystkich rodzajów zadań geotechnicznych. Programy współpracują ze sobą i umożliwiają łatwe przesyłanie dowolnych danych wejściowych między nimi.

Od Rozpoznania Geologicznego do Projektowania

Poza projektowaniem i weryfikacją konstrukcji geotechnicznych, GEO5 oferuje również kompletne narzędzie do opracowania badań geologicznych – zbierania danych, tworzenie dokumentacji geologicznej na podstawie badań terenowych, kompilację przekrojów geologicznych oraz generowanie złożonego modelu geologicznego 3D.

Tworzenie przekrojów geologicznych

Obliczenia analityczne i MES

Zaletą oprogramowania GEO5 jest możliwość łączenia metod analitycznych i numerycznych. Obydwie metody są niezależne, co umożliwia porównywanie i sprawdzanie wyników. Zaletą podejścia analitycznego jest prostota danych wejściowych i mniejsza liczba wymaganych parametrów. Obliczenia MES, które są na ogół bardziej złożone, pozwalają na wykonanie szczegółowych, zaawansowanych analiz.

Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza

Modelowanie 3D Podłoża

Podstawą dobrego projektowania geotechnicznego jest doskonała znajomość podłoża. Idealnym sposobem na osiągnięcie tego celu jest stworzenie modelu 3D. Model może być również używany do kopiowania danych wejściowych do innych programów, tj. profili lub przekrojów geologicznych.

Model 3D w programie Stratygrafia 3D

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.