Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Geologia inżynierska

Programy GEO5 umożliwiają interpretację danych z badań geotechnicznych, tworzenie modeli geologicznych 2D i 3D oraz profesjonalnych dokumentacji geotechnicznych. Dane z modelu geologicznego mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Oprogramowanie do zarządzania i dokumentowania danych z badań geotechnicznych

Program GEO5 Stratygrafia 3D jest przeznaczony dla geologów, hydrogeologów, a także dla geotechników i firm świadczących usługi w zakresie badań geotechnicznych. Program umożliwia tworzenie kart otworów i raportów z różnych typów badań polowych oraz proste tworzenie przekrojów geologicznych i profili gruntu. Wszystkie dane są ze sobą powiązane w programie i umożliwiają zbudowanie modelu geologicznego 3D - staje się to podstawą do dalszej pracy inżyniera geotechnika. Uzyskane dane mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Takie podejście jest podstawą modelowania budynków BIM. Wszystkie wprowadzone i zinterpretowane dane są dostępne elektronicznie dla wszystkich innych stron zaangażowanych w proces budowy i późniejsze zarządzanie.

Program GEO5 Stratygrafia 3D jest stale rozwijany, moduły są przygotowywane do modelowania terenu, umieszczania konstrukcji bezpośrednio w modelu 3D, oceny i przetwarzania badań laboratoryjnych i innych.

Obecnie, w programie Stratygrafia 3D dostępne są moduły Karty i Przekroje.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Karty jest zaprojektowany do tworzenia dokumentacji danych geologicznych z badań terenowych (otwory, studnie, SPT, CPT, DMT i inne). Zapewnia wszechstronną bazę wstępnie zdefiniowanych szablonów i możliwość tworzenia własnych, zdefiniowanych przez użytkownika szablonów i raportów danych.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-Dokumentace
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat tworzenia raportów geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Przekroje umożliwia tworzenie w prosty sposób przekrojów geologicznych bez potrzeby stosowania dodatkowych programów CAD. Interpretacja geologiczna może być dokonana poprzez wprowadzenie interfejsów między warstwami, uskoków i połączenie otworów z modelem. Do przekroju można także dodać poziomy wód gruntowych, konstrukcję i opisy własne użytkownika.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat korzystania z modułu Przekroje w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.