Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Geologia inżynierska

Programy GEO5 umożliwiają interpretację danych z badań geotechnicznych, tworzenie modeli geologicznych 2D i 3D oraz profesjonalnych dokumentacji geotechnicznych. Dane z modelu geologicznego mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5. Istnieje także możliwość definiowania nasypów i wykopów oraz wyznaczania wynikowych objętości mas ziemnych.

Oprogramowanie do zarządzania i dokumentowania danych z badań geotechnicznych

Program GEO5 Stratygrafia 3D interpretuje wyniki badań terenowych (odwiertów, sondowań CPT, SPT, i in.), generuje modele geologiczne masywu 2D i 3D oraz eksportuje przekroje i profile geologiczne do programów projektowych GEO5 i programów CAD.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Moduł Badania geotechniczne służy do profesjonalnego dokumentowania danych geologicznych z programu GEO5 Stratygrafia 3D. Udostępnia szeroki zakres predefiniowanych szablonów wszelkiego rodzaju badań polowych (odwiertów, sondowań SPT, CPT, DPT i in.), a także szablonów przekrojów geologicznych tworzonych na podstawie zbudowanego modelu geologicznego masywu. The Site Investigation module will be released in Spring Update of 2018 Edition.

Program Teren ma zastosowanie do generowania modelu numerycznego terenu oraz uwarstwienia masywu gruntowego na podstawie zdefiniowanych lub importowanych punktów i odwiertów badawczych. Z programu Teren, w którym utworzony został model geologiczny można uruchomić dowolny program GEO5 w celu przeprowadzenia obliczeń wybranego zagadnienia geotechnicznego. Program pozwala także na wyznaczenie objętości mas ziemnych projektowanych wykopów i nasypów.

Programy powiązane:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.