Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Geologia inżynierska

Programy GEO5 umożliwiają interpretację danych z badań geotechnicznych, tworzenie modeli geologicznych 2D i 3D oraz profesjonalnych dokumentacji geotechnicznych. Dane z modelu geologicznego mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Oprogramowanie do zarządzania i dokumentowania danych z badań geotechnicznych

Program GEO5 Stratygrafia 3D jest przeznaczony dla geologów, hydrogeologów, a także dla geotechników i firm świadczących usługi w zakresie badań geotechnicznych. Program umożliwia tworzenie kart otworów i raportów z różnych typów badań polowych oraz proste tworzenie przekrojów geologicznych i profili gruntu. Wszystkie dane są ze sobą powiązane w programie i umożliwiają zbudowanie modelu geologicznego 3D - staje się to podstawą do dalszej pracy inżyniera geotechnika. Uzyskane dane mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Takie podejście jest podstawą modelowania budynków BIM. Wszystkie wprowadzone i zinterpretowane dane są dostępne elektronicznie dla wszystkich innych stron zaangażowanych w proces budowy i późniejsze zarządzanie.

Program GEO5 Stratygrafia 3D jest stale rozwijany, moduły są przygotowywane do modelowania terenu, umieszczania konstrukcji bezpośrednio w modelu 3D, oceny i przetwarzania badań laboratoryjnych i innych.

Obecnie, w programie Stratygrafia 3D dostępne są moduły Karty i Przekroje.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Karty jest zaprojektowany do tworzenia dokumentacji danych geologicznych z badań terenowych (otwory, studnie, SPT, CPT, DMT i inne). Zapewnia wszechstronną bazę wstępnie zdefiniowanych szablonów i możliwość tworzenia własnych, zdefiniowanych przez użytkownika szablonów i raportów danych.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-Dokumentace
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat tworzenia raportów geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Przekroje umożliwia tworzenie w prosty sposób przekrojów geologicznych bez potrzeby stosowania dodatkowych programów CAD. Interpretacja geologiczna może być dokonana poprzez wprowadzenie interfejsów między warstwami, uskoków i połączenie otworów z modelem. Do przekroju można także dodać poziomy wód gruntowych, konstrukcję i opisy własne użytkownika.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat korzystania z modułu Przekroje w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Programy powiązane:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.