Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Geologia inżynierska

Programy GEO5 umożliwiają interpretację danych z badań geotechnicznych, tworzenie modeli geologicznych 2D i 3D oraz profesjonalnych dokumentacji geotechnicznych. Dane z modelu geologicznego mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Oprogramowanie do zarządzania i dokumentowania danych z badań geotechnicznych

Program GEO5 Stratygrafia 3D jest przeznaczony dla geologów, hydrogeologów, a także dla geotechników i firm świadczących usługi w zakresie badań geotechnicznych. Program umożliwia tworzenie kart otworów i raportów z różnych typów badań polowych oraz proste tworzenie przekrojów geologicznych i profili gruntu. Wszystkie dane są ze sobą powiązane w programie i umożliwiają zbudowanie modelu geologicznego 3D - staje się to podstawą do dalszej pracy inżyniera geotechnika. Uzyskane dane mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Takie podejście jest podstawą modelowania budynków BIM. Wszystkie wprowadzone i zinterpretowane dane są dostępne elektronicznie dla wszystkich innych stron zaangażowanych w proces budowy i późniejsze zarządzanie.
Zobacz więcej informacji na temat geotechnicznego BIM w GEO5.

Przepływ pracy w programie Stratygrafia 3D

Pracę w programie Stratygrafia 3D możemy podzielić na trzy kroki. W pierwszej kolejności tworzona jest dokumentacja badań polowych, następnie opracowywane są przekroje geologiczno-inżynierskie, a na ich podstawie budowany jest model 3D masywu gruntowego. Zachęcamy do obejrzenia samouczków wideo.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-geological-data-reporting-from-site-investigation

1. Dokumentowanie danych
geologicznych

GEO5-2019-Video-Stratigraphy-creation-of-geological-cross-section

2. Tworzenie przekrojów
geologiczno-inżynierskich

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-3D-subsoil-modeling-in-Stratigraphy

3. Tworzenie modelu 3D
masywu gruntowego

Zbudowany model można modyfikować za pomocą modułu Stratygrafia 3D – Roboty ziemne.

GEO5 Stratigraphy - Earthworks - Building modeling and cubature calculations

4. Modelowanie budynków i
obliczenia kubaturowe

Moduły w programie Stratygrafia 3D

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Karty jest zaprojektowany do tworzenia dokumentacji danych geologicznych z badań terenowych (otwory, studnie, SPT, CPT, DMT i inne). Zapewnia wszechstronną bazę wstępnie zdefiniowanych szablonów i możliwość tworzenia własnych, zdefiniowanych przez użytkownika szablonów i raportów danych.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Przekroje umożliwia tworzenie w prosty sposób przekrojów geologicznych bez potrzeby stosowania dodatkowych programów CAD. Interpretacja geologiczna może być dokonana poprzez wprowadzenie interfejsów między warstwami, uskoków i połączenie otworów z modelem. Do przekroju można także dodać poziomy wód gruntowych, konstrukcję i opisy własne użytkownika.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D – Roboty ziemne ziemne służy do modelowania obiektów geotechnicznych, takich jak: wykopy fundamentowe, nasypy drogowe i kolejowe, kamieniołomy, skarpy i zbocza oraz innych. Moduł ten umożliwia także wykonanie obliczenia objętości prac ziemnych i osuwisk.

W opracowaniu są obecnie kolejne moduły programu Statygrafia 3D: współpraca fundamentów z podłożem, ocena i opracowanie badań polowych, i inne.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.