Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Geologia inżynierska

Programy GEO5 umożliwiają interpretację danych z badań geotechnicznych, tworzenie modeli geologicznych 2D i 3D oraz profesjonalnych dokumentacji geotechnicznych. Dane z modelu geologicznego mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Oprogramowanie do zarządzania i dokumentowania danych z badań geotechnicznych

Program GEO5 Stratygrafia 3D jest przeznaczony dla geologów, hydrogeologów, a także dla geotechników i firm świadczących usługi w zakresie badań geotechnicznych. Program umożliwia tworzenie kart otworów i raportów z różnych typów badań polowych oraz proste tworzenie przekrojów geologicznych i profili gruntu. Wszystkie dane są ze sobą powiązane w programie i umożliwiają zbudowanie modelu geologicznego 3D - staje się to podstawą do dalszej pracy inżyniera geotechnika. Uzyskane dane mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5.

Takie podejście jest podstawą modelowania budynków BIM. Wszystkie wprowadzone i zinterpretowane dane są dostępne elektronicznie dla wszystkich innych stron zaangażowanych w proces budowy i późniejsze zarządzanie.
Zobacz więcej informacji na temat geotechnicznego BIM w GEO5.

Przepływ pracy w programie Stratygrafia 3D

Pracę w programie Stratygrafia 3D możemy podzielić na trzy kroki. W pierwszej kolejności tworzona jest dokumentacja badań polowych, następnie opracowywane są przekroje geologiczno-inżynierskie, a na ich podstawie budowany jest model 3D masywu gruntowego. Zachęcamy do obejrzenia samouczków wideo.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-geological-data-reporting-from-site-investigation

1. Dokumentowanie danych
geologicznych

GEO5-2019-Video-Stratigraphy-creation-of-geological-cross-section

2. Tworzenie przekrojów
geologiczno-inżynierskich

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-3D-subsoil-modeling-in-Stratigraphy

3. Tworzenie modelu 3D
masywu gruntowego

Zbudowany model można modyfikować za pomocą modułu Stratygrafia 3D – Roboty ziemne.

GEO5 Stratigraphy - Earthworks - Building modeling and cubature calculations

4. Modelowanie budynków i
obliczenia kubaturowe

Moduły w programie Stratygrafia 3D

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Karty jest zaprojektowany do tworzenia dokumentacji danych geologicznych z badań terenowych (otwory, studnie, SPT, CPT, DMT i inne). Zapewnia wszechstronną bazę wstępnie zdefiniowanych szablonów i możliwość tworzenia własnych, zdefiniowanych przez użytkownika szablonów i raportów danych.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Przekroje umożliwia tworzenie w prosty sposób przekrojów geologicznych bez potrzeby stosowania dodatkowych programów CAD. Interpretacja geologiczna może być dokonana poprzez wprowadzenie interfejsów między warstwami, uskoków i połączenie otworów z modelem. Do przekroju można także dodać poziomy wód gruntowych, konstrukcję i opisy własne użytkownika.

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D – Roboty ziemne ziemne służy do modelowania obiektów geotechnicznych, takich jak: wykopy fundamentowe, nasypy drogowe i kolejowe, kamieniołomy, skarpy i zbocza oraz innych. Moduł ten umożliwia także wykonanie obliczenia objętości prac ziemnych i osuwisk.

W opracowaniu są obecnie kolejne moduły programu Statygrafia 3D: współpraca fundamentów z podłożem, ocena i opracowanie badań polowych, i inne.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.