Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Geologia inżynierska

Programy GEO5 umożliwiają interpretację danych z badań geotechnicznych, tworzenie modeli geologicznych 2D i 3D oraz profesjonalnych dokumentacji geotechnicznych. Dane z modelu geologicznego mogą być bezpośrednio eksportowane do programów projektowych GEO5. Istnieje także możliwość definiowania nasypów i wykopów oraz wyznaczania wynikowych objętości mas ziemnych.

Oprogramowanie do zarządzania i dokumentowania danych z badań geotechnicznych

Program GEO5 Stratygrafia 3D interpretuje wyniki badań terenowych (odwiertów, sondowań CPT, SPT, i in.), generuje modele geologiczne masywu 2D i 3D oraz eksportuje przekroje i profile geologiczne do programów projektowych GEO5 i programów CAD.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Moduł Stratygrafia 3D – Karty przeznaczony jest do raportowania danych geologicznych na podstawie badań polowych (odwiertów, studni, sondowań CPT, DPT, SPT, DMT i innych).

Moduł Stratygrafia 3D – Przekroje służy do generowania przekrojów prostych i polilinii uwzględniających wizualizację badań polowych w postaci profili badań wraz z opisem własnym użytkownika.

Program Teren ma zastosowanie do generowania modelu numerycznego terenu oraz uwarstwienia masywu gruntowego na podstawie zdefiniowanych lub importowanych punktów i odwiertów badawczych. Z programu Teren, w którym utworzony został model geologiczny można uruchomić dowolny program GEO5 w celu przeprowadzenia obliczeń wybranego zagadnienia geotechnicznego. Program pozwala także na wyznaczenie objętości mas ziemnych projektowanych wykopów i nasypów.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Programy powiązane:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.