GEO5

Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza

Niniejszy film przedstawia wykorzystanie modułu Przepływ wody w programie GEO5 Stateczność zbocza. Moduł ten umożliwia wyznaczenie ciśnień porowych w skarpie za pomocą analizy przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym lub nieustalonym metodą elementów skończonych bez konieczności zakupu programów MES.