Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Przewodniki Inżyniera

Przewodniki Inżyniera są materiałami szkoleniowymi do programów GEO5 stworzonymi w odpowiedzi na zadawane przez Użytkowników pytania. Celem każdego rozdziału jest objaśnienie sposobu rozwiązania konkretnego zagadnienia geotechnicznego z zastosowaniem naszego oprogramowania.

Settings
Produkt:
Program:
Język:
No. Tytuł Zaktualizowano Programy powiązane
No. 1 Ustawienia obliczeń i administrator ustawień Ustawienia obliczeń i administrator ustawień 2/2016 Programy powiązane : GEO5
No. 2 Projektowanie ściany kątowej Projektowanie ściany kątowej 2/2016 Programy powiązane : Ściana kątowa
No. 3 Analiza ściany oporowej Analiza ściany oporowej 2/2016 Programy powiązane : Ściana oporowa
No. 4 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu 1/2017 Programy powiązane : Ściana projekt
No. 5 Projektowanie kotwionej obudowy wykopu Projektowanie kotwionej obudowy wykopu 1/2017 Programy powiązane : Ściana projekt
No. 6 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia 2/2016 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 7 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia 2/2016 Programy powiązane : Ściana analiza
No. 8 Analiza stateczności zbocza Analiza stateczności zbocza 2/2016 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 9 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego 2/2016 Programy powiązane : Fundamenty bezpośrednie
No. 10 Osiadanie fundamentu bezpośredniego Osiadanie fundamentu bezpośredniego 2/2016 Programy powiązane : Fundamenty bezpośrednie
No. 11 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem 2/2016 Programy powiązane : Osiadanie
No. 12 Pale fundamentowe – wprowadzenie Pale fundamentowe – wprowadzenie 9/2016 Programy powiązane : Grupa pali, Pal, Pal CPT
No. 13 Analiza nośności pionowej pojedynczego pala Analiza nośności pionowej pojedynczego pala 9/2016 Programy powiązane : Pal
No. 14 Analiza osiadania pojedynczego pala Analiza osiadania pojedynczego pala 9/2016 Programy powiązane : Pal
No. 15 Analiza nośności pionowej oraz osiadania pojedynczego pala projektowanego z wykorzystaniem wyników sondowań CPT Analiza nośności pionowej oraz osiadania pojedynczego pala projektowanego z wykorzystaniem wyników sondowań CPT 6/2017 Programy powiązane : Pal CPT
No. 16 Analiza nośności poziomej pojedynczego pala Analiza nośności poziomej pojedynczego pala 9/2016 Programy powiązane : Pal
No. 17 Analiza nośności pionowej i osiadania grupy pali Analiza nośności pionowej i osiadania grupy pali 9/2016 Programy powiązane : Grupa pali
No. 18 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali 9/2016 Programy powiązane : Grupa pali
No. 19 Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących Zapewnianie stateczności zbocza przy pomocy pali stabilizujących 6/2017 Programy powiązane : Pal stabilizujący
No. 20 Metoda elementów skończonych (MES) – wprowadzenie Metoda elementów skończonych (MES) – wprowadzenie 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 21 Analiza osiadania terenu Analiza osiadania terenu 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 22 Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 23 Analiza obudowy sztolni Analiza obudowy sztolni 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 24 Analiza numeryczna ścianki szczelnej Analiza numeryczna ścianki szczelnej 6/2017 Programy powiązane : MES
No. 25 Analiza stateczności zbocza Analiza stateczności zbocza 6/2017 Programy powiązane : MES
No. 26 Modelowanie numeryczne wyrobiska tunelowego wykonywanego metodą konwencjonalną (NATM) Modelowanie numeryczne wyrobiska tunelowego wykonywanego metodą konwencjonalną (NATM) 1/2017 Programy powiązane : MES, MES – Tunel
No. 27 Import danych w formacie txt Import danych w formacie txt 6/2017 Programy powiązane : GEO5
No. 28 Stateczność zbocza skalnego – klin skalny Stateczność zbocza skalnego – klin skalny 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza skalnego
No. 29 Stateczność zbocza skalnego – ściana skalna Stateczność zbocza skalnego – ściana skalna 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza skalnego
No. 30 Wprowadzanie geometrii z wykorzystaniem importu pliku DXF Wprowadzanie geometrii z wykorzystaniem importu pliku DXF 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza
No. 31 Stateczność zbocza skalnego – płaska powierzchnia poślizgu Stateczność zbocza skalnego – płaska powierzchnia poślizgu 6/2017 Programy powiązane : Stateczność zbocza skalnego
No. 32 Zapora ziemna – analiza przepływu ustalonego Zapora ziemna – analiza przepływu ustalonego 1/2017 Programy powiązane : MES, MES – Przepływ wody
No. 33 Zapora ziemna – analiza przepływu nieustalonego Zapora ziemna – analiza przepływu nieustalonego 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 34 Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia) 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 35 Obszary bez redukcji Obszary bez redukcji 1/2017 Programy powiązane : MES
No. 36 Analiza fundamentu na mikropalach Analiza fundamentu na mikropalach 9/2017 Programy powiązane : Grupa pali, Mikropal
No. 37 Nasyp – przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Nasyp – przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) 10/2017 Programy powiązane : MES, MES – Konsolidacja
No. 38 Interpretacja badań terenowych i tworzenie modelu geologicznego Interpretacja badań terenowych i tworzenie modelu geologicznego 12/2018 Programy powiązane : Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Przekroje
No. 39 Tworzenie i modyfikacja modelu geologicznego Tworzenie i modyfikacja modelu geologicznego 12/2018 Programy powiązane : Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Przekroje
No. 40 Tworzenie szablonów użytkownika Tworzenie szablonów użytkownika 12/2018 Programy powiązane : Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty, Stratygrafia 3D – Przekroje

PDF

Program Adobe Reader jest wymagany w celu oglądania plików PDF.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.