Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Samouczki Wideo

Krótkie samouczki wideo prezentują podstawy pracy w programach GEO5 i przybliżają metody ich efektywnego zastosowania w konkretnych zadaniach.

Settings
Produkt:
Program:
Język:
Wsparcie do oprogramowania GEO5
Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania GEO5 (2:37) Subtitles only 11/2019 All GEO5 Programs
Podstawy pracy z oprogramowaniem GEO5
Pierwsze kroki w pracy z oprogramowaniem GEO5 (4:05) Subtitles only 3/2021 All GEO5 Programs
Eksport BIM w programach GEO5 (3:28) Subtitles only 6/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie adnotacji w GEO5 2020 (3:02) Subtitles only 11/2019 All GEO5 Programs
Wprowadzenie Załączników w programach GEO5 2021 (2:20) Subtitles only 11/2020 All GEO5 Programs
Individual GEO5 Programs
Analiza przepływu wody w programie Stateczność zbocza (2:55) Subtitles only 5/2022 Stateczność zbocza, Stateczność zbocza - Przepływ wody
Geologia i Stratygrafia
Tworzenie dokumentacji geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D (4:50) Subtitles only 6/2019 Stratigraphy: Module Logs
Model 3D masywu gruntowego w programie Stratygrafia 3D (5:25) Subtitles only 11/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
Tworzenie przekrojów geologicznych za pomocą programu GEO5 Stratygrafia 3D (6:13) Subtitles only 6/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
W jaki sposób użytkować Stratygrafia 3D – moduł Roboty ziemne (3:23) Subtitles only 11/2020 Stratigraphy: Module Earthworks
Importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych do programu GEO5 Stratygrafia 3D (1:14) Subtitles only 5/2021 Stratigraphy
GEO5 a geotechniczny BIM (4:21) Subtitles only 11/2021 Wszystkie programy

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.