Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Samouczki Wideo

Krótkie samouczki wideo prezentują podstawy pracy w programach GEO5 i przybliżają metody ich efektywnego zastosowania w konkretnych zadaniach.

Settings
Produkt:
Program:
Język:
GEO5
Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania GEO5 (2:37) 11/2019 Wszystkie programy
Eksport BIM w programach GEO5 (3:28) 6/2019 Wszystkie programy
Wprowadzenie adnotacji w GEO5 2020 (3:02) 11/2019 Wszystkie programy
Tworzenie dokumentacji geologicznych za pomocą modułu Karty w programie GEO5 Stratygrafia 3D (4:50) 6/2019 Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Karty
Model 3D masywu gruntowego w programie Stratygrafia 3D (5:25) 11/2019 Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Przekroje
Tworzenie przekrojów geologicznych za pomocą programu GEO5 Stratygrafia 3D (6:13) 6/2019 Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Przekroje
Wprowadzenie Załączników w programach GEO5 2021 (2:20) 11/2020 Wszystkie programy
W jaki sposób użytkować Stratygrafia 3D – moduł Roboty ziemne (3:23) 11/2020 Stratygrafia 3D, Stratygrafia 3D – Roboty ziemne

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.