Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Wersje

Nowa Edycja wydawana jest raz w roku, 1. Listopada. Abonenci programu Obsługi Fine otrzymują aktualizację łącznie z nowymi Edycjami bezpłatnie. Pozostali użytkownicy mają możliwość uzyskania nowej Edycji poprzez wykupienie Jednorazowej Aktualizacji.