Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Wersje

Nowa Edycja GEO5 wydawana jest raz w roku, zawsze 1. listopada. Użytkownicy najnowszej edycji mają zawsze dostęp do wszystkich aktualizacji tej edycji. Edycja utrzymywana jest przez okres około 2-3 lat od wydania, nawet jeśli nowsza edycja zostaje wprowadzona na rynek. Abonenci programu Obsługi Fine zawsze otrzymują dostęp do nowych Edycje bezpłatnie. Pozostali użytkownicy mają możliwość uzyskania nowej Edycji poprzez wykupienie Jednorazowej Aktualizacji.