Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Jak uzyskać?

Każdy klient może się zapisać do Programu Obsługi Fine poprzez e-mail lub kontaktując się z Przedstawicielem Lokalnym.

Nowy Klient otrzyma umowę serwisową Programu Obsługi Fine oraz odpowiednią fakturę dotyczącą zamówionej usługi. Nie ma konieczności odsyłania podpisanej kopii umowy. W momencie opłacenia faktury, umowa wchodzi w życie, Klient staje się członkiem Programu Obslugi Fine i może korzystać ze wszystkich ze wszystkich wymienionych usług.

Istniejący Abonent otrzymuje fakturę proforma 30 dni przed upływem terminu ważności abonamentu Programu Obsługi Fine. W momencie dokonania płatności abonament zostaje przedłużony i odpowiednia faktura jest wysyłana do Klienta. Jeśli płatność nie zostanie dokonana abonament Programu Obsługi Fine zostaje automatycznie anulowany.

Co należy wiedzieć i rozważyć:

  • Umowa Programu Obsługi Fine jest zawierana dla danych pakietów oprogramowania (GEO5).
  • Abonenci Programu Obsługi Fine mają natychmiastowy dostęp do najnowszej Edycji GEO5 lub odpowiednio FIN EC.
  • Koszt Programu Obsługi Fine wynosi rocznie 15% aktualnego kosztu wszystkich posiadanych licencji GEO5 z wyłączeniem rabatów ilościowych stosowanych w momencie zakupu. Wyjątkiem są pakiety, w których ustalona jest stała opłata abonamentowa.
  • Opłata za program Obsługi Fine jest opłatą roczną. Po upływie roku od daty zakupu subskrypcja może być przedłużona po opłaceniu faktury wystawionej przez dostawcę.
  • Użytkownicy starszych wersji oprogramowania GEO5, przed zakupem abonamentu Programu Obsługi Fine, muszą zaktualizować swoje oprogramowanie poprzez zakup Jednorazowej Aktualizacji.
  • Warunki umowy mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu lub Lokalnego Przedstawiciela.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.