Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Jak uzyskać?

Każdy klient może się zapisać do Programu Obsługi Fine poprzez e-mail lub kontaktując się z Przedstawicielem Lokalnym.

Nowy Klient otrzyma umowę serwisową Programu Obsługi Fine oraz odpowiednią fakturę dotyczącą zamówionej usługi. Nie ma konieczności odsyłania podpisanej kopii umowy. W momencie opłacenia faktury, umowa wchodzi w życie, Klient staje się członkiem Programu Obslugi Fine i może korzystać ze wszystkich ze wszystkich wymienionych usług.

Istniejący Abonent otrzymuje fakturę proforma 30 dni przed upływem terminu ważności abonamentu Programu Obsługi Fine. W momencie dokonania płatności abonament zostaje przedłużony i odpowiednia faktura jest wysyłana do Klienta. Jeśli płatność nie zostanie dokonana abonament Programu Obsługi Fine zostaje automatycznie anulowany.

Co należy wiedzieć i rozważyć:

  • Umowa Programu Obsługi Fine jest zawierana dla danych pakietów oprogramowania (GEO5).
  • Abonenci Programu Obsługi Fine mają natychmiastowy dostęp do najnowszej Edycji GEO5 lub odpowiednio FIN EC.
  • Koszt Programu Obsługi Fine wynosi rocznie 15% aktualnego kosztu wszystkich posiadanych licencji GEO5 z wyłączeniem rabatów ilościowych stosowanych w momencie zakupu. Wyjątkiem są pakiety, w których ustalona jest stała opłata abonamentowa.
  • Opłata za program Obsługi Fine jest opłatą roczną. Po upływie roku od daty zakupu subskrypcja może być przedłużona po opłaceniu faktury wystawionej przez dostawcę.
  • Użytkownicy starszych wersji oprogramowania GEO5, przed zakupem abonamentu Programu Obsługi Fine, muszą zaktualizować swoje oprogramowanie poprzez zakup Jednorazowej Aktualizacji.
  • Warunki umowy mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu lub Lokalnego Przedstawiciela.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.