Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Warunki

Warunki

Program Obsługi Fine

Firma Fine zobowiązuje się zapewniać wsparcie i obsługę dla programów Fine. Umowa Serwisowa zawarta jest dla pakietu programów GEO5, uwzględniając wszystkie programy w danym pakiecie posiadanym przez użytkownika.

Program Obsługi Fine zapewnia użytkownikowi nieograniczony dostęp do aktualizacji i nowych wersji programów, techniczną gorącą linię, profesjonalne wsparcie inżynieryjne oraz 10% rabat na zakup nowych programów.

Koszt Programu Obsługi Fine

Koszt Programu Obsługi Fine wynosi 15% kosztu posiadanej licencji rocznie - z wyłączeniem rabatów ilościowych przyznanych przy zakupie.

Przy wyznaczaniu kosztów Programu Obsługi FINE nie stosuje się żadnych upustów do cen programów za wyjątkiem upustów ilościowych.

Okres obowiązywania umowy

Umowa zawierana jest na okres nieokreślony. Faktura wystawiana jest na okres jednego roku od daty zakupu oprogramowania. Umowa jest corocznie odnawiana na podstawie faktury wystawianej i dostarczanej przez dostawcę (Lokalnego Przedstawiciela lub Fine).

Rozwiązanie umowy

Umowa będzie rozwiązana automatycznie w przypadku braku płatności za usługę.Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez e-mail wysłany do dostawcy na minimum miesiąc przed końcem okresu ważności posiadanego, opłaconego abonamentu Programu Obsługi Fine.

Aktualizacje Oprogramowania

Abonenci Programu Obsługi Fine mogą w dowolnej chwili zainstalować bieżącą Edycję oprogramowania. Każda Edycja może mieć różną liczbę wersji wydawanych w ciągu roku. Nowe wersje zawierają udoskonalenia, poprawki, nowe funkcje i funkcjonalności. Wszyscy użytkownicy danej Edycji uzyskują wszystkie wersje bezpłatnie, natychmiast po ich wydaniu. W aktualizacji zawarty jest także zestaw Pomocy Kontekstowych wbudowanych w oprogramowanie (w wybranym języku).

Dostępność Aktualizacji Oprogramowania

Nowa Edycja wydawana jest raz w roku, 1. listopada i oznaczana rokiem wydania na końcu nazwy oprogramowania (GEO5 2016). Programy można natychmiast zaktualizować wykorzystując Osobisty Instalator dostępny na naszej stronie internetowej. Użytkownicy mogą być informowani o nowej Edycji poprzez Newsletter Fine

Wsparcie Techniczne

Wsparcie techniczne zapewniane jest poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Personel technicznej gorącej linii pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z instalacją lub konfiguracją programów. Usługa zapewniana jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

Pomoc Inżynieryjna

Klienci posiadający ważny abonament Programu Obsługi Fine mogą uzyskać profesjonalną pomoc inżynieryjną związaną z zadaniami rozwiązywanymi z wykorzystaniem oprogramowania Fine. Pomoc zapewniana jest poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

Rabat na zakup nowych programów

Abonenci Programu Obsługi Fine uzyskują dodatkową gwarantowaną korzyść, rabat 10% na zakup nowych programów lub licencji. Rabat jest dostępny dla wszystkich uczestników Programu Obsługi Fine od dnia 1 listopada 2016 na następujących warunkach.

Bezpłatnie nowe programy dodane do pakietu

W momencie dodania nowego programu do pakietu, abonenci Programu Obsługi Fine posiadający ten pakiet otrzymują nowy program bezpłatnie.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.