Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Rodzaje kluczy zabezpieczających

Nasze produkty zabezpieczane są za pomocą kluczy sprzętowych i software-owych.

Kluczy sprzętowy

Klucz zabezpieczający to malutkie urządzenie, które należy podłączyć do portu USB komputera w celu zainstalowania i uruchomienia oprogramowania.

  • Lokalny - na pojedyncze stanowisko (licencja lokalna)

HW key - Memo

  • Sieciowy – dla większej liczby komputerów w sieci (licencja sieciowa)

HW key - Net

  • Czasowy – na pojedyncze stanowisko (leasing lub licencja studencka)

HW key - Time

Klucz software-owy (kod)

Klucz software-owy może być wyłącznie kluczem lokalnym. Klucz software-owy (kod) wysyłany jest pocztą elektroniczną. Jest to specjalny kod na twardym dysku, który jest powiązany z komputerem, na którym jest zainstalowany. Jeżeli powyższe parametry ulegną zmianie, kod przestaje się aktualizować i oprogramowanie nie może być uruchomione. Istnieje mozliwość przesłania raportu na temat zmian sprzętowych w celu przywrócenia pelnej funkcjonalności klucza. W pewnych sytuacjach można także wystąpić o przeniesienie klucza software-owego na inny komputer (np. W przypadku zakupu nowego komputera). Klucze software-owe nie działają na komputerach wirtualnych.

Więcej informacji na temat rodzajów licencji.

Więcej informacji na temat instalacji kluczy można znaleźć w dziale Często Zadawane Pytania (Frequently Asked Questions) lub w Pomocy Online.

Najnowsze programy instalacyjne sterowników kluczy zabezpieczających dostępne są w dziale Pobierz.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.