Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Rodzaje kluczy zabezpieczających

Nasze produkty zabezpieczane są za pomocą kluczy sprzętowych i software-owych.

Kluczy sprzętowy

Klucz zabezpieczający to malutkie urządzenie, które należy podłączyć do portu USB komputera w celu zainstalowania i uruchomienia oprogramowania.

  • Lokalny - na pojedyncze stanowisko (licencja lokalna)

HW key - Memo

  • Sieciowy – dla większej liczby komputerów w sieci (licencja sieciowa)

HW key - Net

  • Czasowy – na pojedyncze stanowisko (leasing lub licencja studencka)

HW key - Time

Klucz software-owy (kod)

Klucz software-owy może być wyłącznie kluczem lokalnym. Klucz software-owy (kod) wysyłany jest pocztą elektroniczną. Jest to specjalny kod na twardym dysku, który jest powiązany z komputerem, na którym jest zainstalowany. Jeżeli powyższe parametry ulegną zmianie, kod przestaje się aktualizować i oprogramowanie nie może być uruchomione. Istnieje mozliwość przesłania raportu na temat zmian sprzętowych w celu przywrócenia pelnej funkcjonalności klucza. W pewnych sytuacjach można także wystąpić o przeniesienie klucza software-owego na inny komputer (np. W przypadku zakupu nowego komputera). Klucze software-owe nie działają na komputerach wirtualnych.

Więcej informacji na temat rodzajów licencji.

Więcej informacji na temat instalacji kluczy można znaleźć w dziale Często Zadawane Pytania (Frequently Asked Questions) lub w Pomocy Online.

Najnowsze programy instalacyjne sterowników kluczy zabezpieczających dostępne są w dziale Pobierz.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.