Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Teren

Program ten służy do generowania modelu numerycznego terenu (DEM, DTM) na podstawie zdefiniowanych punktów i odwiertów badawczych. Program wyznacza także objętości mas ziemnych wykopów i nasypów oraz służy jako menadżer zadań do innych programów GEO5.

Koszt pierwszej licencji: 2  900 zł

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • generowanie cyfrowego modelu terenu (NMT) na podstawie wprowadzonych punktów, krawędzi oraz odwiertów
 • uniwersalny import-eksport danych (txt, dxf) i osnowy geodezyjnej
 • wyznaczanie objętości mas ziemnych wykopów i nasypów
 • proste definiowanie konstrukcji i etapowania robót ziemnych
 • modelowanie uwarstwienia podłoża gruntowego na podstawie odwiertów
 • modelowanie zwierciadła wody gruntowej
 • trójwymiarowy, przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny,
 • rysowanie linii konturowych
 • eksport danych do innych programów GEO5
 • menedżer zadań dla programów GEO5

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowa Edycja GEO5 2019

GEO5 2019

Nowości & Funkcje

 • Wprowadzanie współrzędnych GPS w bezpośrednim powiązaniu z Google Maps
 • Eksport do formatów BIM – IFC oraz LandXML
 • Import różnych formatów badań polowych - AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Stratygrafia 3D)
 • Nowe moduły do programu Stratygrafia 3D - Karty i Przekroje
 • Wyznaczanie nośności i osiadań fundamentów na podstawie badań presjometrycznych (Fundamenty bezpośredni CPT)

Przykład raportu z programu "Teren"

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.