Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Teren

Program ten służy do generowania modelu numerycznego terenu (DEM, DTM) na podstawie zdefiniowanych punktów i odwiertów badawczych. Program wyznacza także objętości mas ziemnych wykopów i nasypów oraz służy jako menadżer zadań do innych programów GEO5.

Koszt pierwszej licencji: 2  900 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • generowanie cyfrowego modelu terenu (NMT) na podstawie wprowadzonych punktów, krawędzi oraz odwiertów
 • uniwersalny import-eksport danych (txt, dxf) i osnowy geodezyjnej
 • wyznaczanie objętości mas ziemnych wykopów i nasypów
 • proste definiowanie konstrukcji i etapowania robót ziemnych
 • modelowanie uwarstwienia podłoża gruntowego na podstawie odwiertów
 • modelowanie zwierciadła wody gruntowej
 • trójwymiarowy, przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny,
 • rysowanie linii konturowych
 • eksport danych do innych programów GEO5
 • menedżer zadań dla programów GEO5

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2020

GEO5 2019
 • Adnotacje we wszystkich programach GEO5
 • Uproszczone modelowanie 3D masywu gruntowego (Stratygrafia)
 • Analiza zboczy zabezpieczonych siatkami (Zbocze gwoździowane)
 • Modelowanie gwoździ (MES)
 • Wyznaczanie nośności podłoża na podstawie sondowań SPT (Pile CPT)

Przykład raportu z programu "Teren"

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych
Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.