Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Badania terenowe gruntu

GEO5 umożliwia analizę konstrukcji geotechnicznych bezpośrednio na podstawie wyników badań polowych gruntów (SPT, CPT, DMT, PMT), unikając lub bardzo ograniczając definiowanie standardowych parametrów geotechnicznych. Wszystkie rodzaje badań terenowych można wprowadzić lub zaimportować i opracować w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Programy wykorzystujące dane z badań polowych

Podstawowymi danymi definiowanymi w programach geotechnicznych są zazwyczaj parametry gruntów, które uzyskuje się na podstawie badań geotechnicznych i badań laboratoryjnych. Przy zastosowaniu metod obliczeniowych wykorzystujących badania terenowe gruntu parametry te nie są wymagane, a danymi wejściowymi do programów są bezpośrednio dane z tych badań.

Pakiet oprogramowania GEO5 zawiera szereg programów umożliwiających bezpośredni import wyników badań terenowych (CPT – cone penetration test, DMT – flat dilatometer test, PMT – pressuremeter test, SPT – standard penetration test).

Program Pal CPT jest przeznaczony do wyznaczania nośności oraz osiadania pali na podstawie wyników sondowań CPT lub wyznaczania nośności z wykorzystaniem wyników sondowań SPT.

GEO5 Pile CPT      GEO5 Spread footing     

Program Fundamenty bezpośrednie CPT wyznacza nośność oraz osiadania fundamentów bezpośrednich na podstawie sondowań CPT, SPT i DMT.

Program Fundamenty bezpośrednie umożliwia wyznaczenie osiadania fundamentów bezpośrednich na podstawie sondowań DMT.

Program Mikropal umożliwia wyznaczanie modułów reakcji podłoża na podstawie badań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań SPT.

Program Ściana analiza umożliwia wyznaczanie modułów reakcji podłoża na podstawie badań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań dylatometrycznych (DMT).

GEO5 Sheeting Check    

Każdy z wymienionych typów badań polowych można wprowadzić (lub zaimportować) do programu Stratygrafia 3D aby wygenerować model geologiczny warstw podłoża. Do tego programu dostępne są także moduły Stratygrafia 3D - Karty i Stratygrafia 3D - Przekroje umożliwiające tworzenie profesjonalnych raportów z badań terenowych.

Przepływ pracy w programie Stratygrafia 3D

Pracę w programie Stratygrafia 3D możemy podzielić na trzy kroki. W pierwszej kolejności tworzona jest dokumentacja badań polowych, następnie opracowywane są przekroje geologiczno-inżynierskie, a na ich podstawie budowany jest model 3D masywu gruntowego. Zachęcamy do obejrzenia samouczków wideo.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-geological-data-reporting-from-site-investigation

1. Dokumentowanie danych
geologicznych

GEO5-2019-Video-Stratigraphy-creation-of-geological-cross-section

2. Tworzenie przekrojów
geologiczno-inżynierskich

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-3D-subsoil-modeling-in-Stratigraphy

3. Tworzenie modelu 3D
masywu gruntowego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.