Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Badania terenowe gruntu

GEO5 umożliwia analizę konstrukcji geotechnicznych bezpośrednio na podstawie wyników badań polowych gruntów (SPT, CPT, DMT, PMT), unikając lub bardzo ograniczając definiowanie standardowych parametrów geotechnicznych. Wszystkie rodzaje badań terenowych można wprowadzić lub zaimportować i opracować w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Programy wykorzystujące dane z badań polowych

Podstawowymi danymi definiowanymi w programach geotechnicznych są zazwyczaj parametry gruntów, które uzyskuje się na podstawie badań geotechnicznych i badań laboratoryjnych. Przy zastosowaniu metod obliczeniowych wykorzystujących badania terenowe gruntu parametry te nie są wymagane, a danymi wejściowymi do programów są bezpośrednio dane z tych badań.

Pakiet oprogramowania GEO5 zawiera szereg programów umożliwiających bezpośredni import wyników badań terenowych (CPT – cone penetration test, DMT – flat dilatometer test, PMT – pressuremeter test, SPT – standard penetration test).

Program Pal CPT umożliwia wyznaczanie nośności oraz osiadania pali na podstawie sondowań CPT.

GEO5 Pile CPT      GEO5 Spread footing     

Program Fundamenty bezpośrednie CPT wyznacza nośność oraz osiadania fundamentów bezpośrednich na podstawie sondowań CPT, SPT i DMT.

Program Fundamenty bezpośrednie umożliwia wyznaczenie osiadania fundamentów bezpośrednich na podstawie sondowań DMT.

Program Mikropal umożliwia wyznaczanie modułów reakcji podłoża na podstawie badań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań SPT.

Program Ściana analiza umożliwia wyznaczanie modułów reakcji podłoża na podstawie badań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań dylatometrycznych (DMT).

GEO5 Sheeting Check     GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Wszystkie z wymienionych rodzajów badań ternowych można wprowadzić lub zaimportować do programu GEO5 Stratygrafia 3D w celu wygenerowania modelu geologicznego masywu gruntowego.

Moduł Stratygrafia 3D – Karty przeznaczony jest do raportowania danych geologicznych na podstawie badań polowych (odwiertów, studni, sondowań CPT, DPT, SPT, DMT i innych).

Moduł Stratygrafia 3D – Przekroje służy do generowania przekrojów prostych i polilinii uwzględniających wizualizację badań polowych w postaci profili badań wraz z opisem własnym użytkownika.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.