Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analysis According to the Theory of Limit States

When performing the analysis according to the theory of limit states the program carries out the verification analysis for a pile group in a cohesionless soil:

where:

Rg

-

vertical bearing capacity of a pile group

n

-

number of piles in the group

Rc

-

vertical bearing capacity of an isolated pile (Rb + Rs)

γt

reduction coefficient of total resistance

ηg

-

pile group efficiency

Vd

-

maximum vertical force (including the pile cap self-weight)

Wp

-

self-weight of piles (only when the option "Consider the self-weight of pile" is checked)

When performing the analysis according to the theory of limit states the program carries out the verification analysis for a pile group in a cohesive soil:

where:

Rg

-

vertical bearing capacity of a pile group

Vd

-

maximum vertical force (including the pile cap self-weight)

Wp

-

self-weight of piles (only when the option "Consider the self-weight of pile" is checked)

γt

-

reduction coefficient of total resistance

When performing the verification analysis according to EN 1997-1 the pile group vertical bearing capacity in a cohesive soil is reduced by the coefficient of base resistance (γt = γb).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.