Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Pull-out Resistance (Soil)

The method of analysis is selected in the section "Pull out resistance (soil)".

Settings of analysis for pull out resistance (soil)

Analysis for a prestressed bar, strand, and non-prestressed bar anchors

Option "calculate from effective stress"

where:

d

-

diameter of the root

lk

-

root length

σz

-

geostatical stress

φ

-

angle of the internal friction of the soil

Option "calculate from bond strength"

where:

d

-

diameter of the root

lk

-

root length

f

-

bond strength

Option "input bearing capacity per unit length"

where:

Re, bm

-

pull out resistance from soil per unit

lk

-

root length

Option "input"

The total value of pull out resistance (soil) is entered Re [kN, lbf]

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.