Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Stability

Pressing the "Stability" button launches the "Slope stability" program. This program then allows us to check the overall stability of the analyzed structure. The button is available only if the program "Slope stability" is installed.

After completing all analyses press the "OK" button to leave the program - all data are then carried over to the analysis protocol of the "Abutment" program.

Frame "Stability"