Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analysis According to LRFD

When performing analysis according to LRFD (Load Resistance Design Factor) we follow the theory of limit states.

The analysis according to LRFD introduces two types of design coefficients:

  • coefficients modifying the load magnitude (Load factors)
  • coefficients reducing the soil resistance (Resistance factors)

LRFD is implemented in the program to perform:

  • Analysis of retaining walls (support structures)
  • Analysis of spread foundations
  • Slope stability analysis

LRFD introduces new types of design situations (Strength I, Service I, Extreme I).