Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kopírování dat do ostatních programů GEO5

Program Stratigrafie umožňuje kopírování a následné vložení Výsledných řezů a Výsledných profilů do ostatních programů GEO5.

Následující postup ukazuje příklad zkopírování výsledného řezu do programu Stabilita Svahu. Princip kopírování výsledných profilů, popřípadě výsledných řezů do jiných programů je však naprosto shodný.

1. V programu Stratigrafie si vybereme řez, který chceme zkopírovat, a použijeme tlačítko "Kopírovat výsledný řez do schránky".

Kopírování řezu v programu Stratigrafie

2. Otevřeme program Stabilita Svahu a v horní nástrojové liště zvolíme v nabídce "Úpravy" možnost "Vložit data". Dále potvrdíme všechna data ke vložení tlačítkem "OK".

Vložení řezu do programu Stabilita Svahu

Výsledkem uvedeného postupu je zkopírovaný řez včetně všech rozhraní a přiřazení zemin.

Výsledný zkopírovaný řez v programu Stabilita Svahu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.