Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Plášťové tření a únosnost paty kořene mikropiloty v hornině

Plášťové tření v hornině qsr a únosnost paty kořene mikropiloty v hornině qbr

Druh horniny

qsr [MPa]

qbr [MPa]1)

sedimenty

0,15 - 0,40

0,07 σc

břidlice a fylity

0,20 - 0,30

0,07 σc

pískovce

0,30 - 0,45

0,07 σc

vápence a dolomity

0,40 - 0,50

0,10 σc

granity, žuly, basalty

0,40 - 0,60

0,10 σc

1) σc - pevnost v prostém tlaku v MPa

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.