Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Načtení dat do šablony

V menu programu ("Soubor") se zvolí položka "Importovat", "Formát DXF do šablony" a standardním způsobem se vybere soubor určený pro import. Data se načtou a zobrazí v dialogovém okně Import DXF a potom se předají do šablony. Volbu vrstev lze kdykoliv měnit.

Při importu lze změnit rozsah světa úlohy podle importovaných dat - toto je výhodné především při zadávání nové úlohy.

Importovaná data se nepřevedou přímo do dat programu, ale načtou se do šablony, pomocí které se později převedou do dat programu. Po načtení dat se šablona s daty zobrazí na desktopu a zpřístupní se tlačítka pro práci se šablonou na vodorovné ovládací liště.

Načtení dat do šablony

Změna rozsahu světa

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.