Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zmenšovací součinitel

Zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ

φ [°]

ψ při |δ| / φ

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

10

1,00

0,989

0,962

0,929

0,898

0,864

15

1,00

0,979

0,934

0,881

0,830

0,775

20

1,00

0,968

0,901

0,824

0,752

0,678

25

1,00

0,954

0,860

0,759

0,666

0,574

30

1,00

0,937

0,811

0,686

0,574

0,467

35

1,00

0,916

0,752

0,603

0,475

0,362

40

1,00

0,886

0,682

0,512

0,375

0,262

45

1,00

0,848

0,600

0,414

0,276

0,174

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.