Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Výztuhy

V rámu "Vyztužení" se volí parametry vyztužení:

Způsob zadání

  • 1 typ výztuhy - zeď je vyztužena jedním typem výztuh, který se vybírá z rozbalitelného seznamu "Typ výztuhy". Výztuhy jsou generovány od spodní řady bloků do úrovně řady bloků vybrané z rozbalitelného seznamu.
  • 2 typy výztuh - zeď je vyztužena dvěma typy výztuh, liší se vyztužení v horní a spodní části zdi. Způsob zadání je shodný jako v případě jednoho typu výztuhy (vybírá se typ výztuhy a řada, do které je vystužení generováno).
  • tabulka výztuh - výztuhy se zadávají pro každý blok samostatně

Uložení výztuh

  • v každé řadě bloků (50%) - výztuhy jsou uloženy v každém bloku

  • ob řadu bloků (25%) - výztuhy jsou uloženy ob jeden blok

Vrchní řada

  • rovná (25%) - výztuhy jsou uloženy v horní řadě ob jeden blok

  • kotevní úprava - horní část výztuh v horní řadě je vedena šikmo ke své spodní části

Geometrie výztuh

  • stejná délka výztuh - všechny výztuhy mají jednotnou délku, zadává se délka výztuhy l
  • stejné zakončení výztuh - všechny výztuhy končí ve stejné úrovni, zadává se pořadnice konce výztuh lk

Pokud se zemina mezi výztuhami oproti zemině přiřazené do geologického profilu liší, pak lze tuto zeminu zadat pomocí volby "Jiná zemina (výplň) mezi výztuhami". Následně se v rozbalitelném seznamu vybere daný typ zeminy, který se uvažuje mezi výztuhami (rozbalitelný seznam obsahuje zeminy zadané v režimu "Zeminy").

Rám "Výztuhy" je dostupný pouze při zvoleném typu konstrukce MSE Zeď. Volba typu konstrukce se provádí v rámu "Nastavení".

Rám "Výztuhy"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.