Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Posouzení podle stupně bezpečnosti

Posouzení podle stupně bezpečnosti se volí v záložce "Piloty CPT", kde se zadává i požadovaný stupeň bezpečnosti na únosnost. Posouzení piloty je dáno vztahem:

kde:

Fs,d

-

zatížení piloty

SFb

-

stupeň bezpečnosti na únosnost

Fr,d

-

únosnost piloty

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.