Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Model podloží

Rám "Model podloží" je určen k vytvoření 3D modelu podloží. Model se vytváří z aktivních sond, nebo z přiřazených rozhraní.

Hlavními ovládacími prvky jsou:

  • Tlačítko "Generovat" - spouští Generaci modelu podloží
  • Tabulka sond Obsahuje seznam výpočtových sond.
  • Mezi tabulkou sond a tabulkou vrstev je vykreslena aktuálně vybraná sonda, i se zobrazením nulových vrstev.
  • Tabulka vrstev - Obsahuje seznam zadaných vrstev, seznam přiřazených rozhraní která danou vrstvu zespoda ohraničují, pořadí generace rozhraní a zda bude rozhraní vyhlazeno. Obsah tabulky je určen určen řídící sondou.

Model podloží je nejjednoduší vytvořit pomocí přiřazených rozhraní, které se generují z vytvořených IG řezů.

Model lze také vytvořit pouze ze sond, u složitější geologie jde ale o poměrně náročný proces.

Rám "Model podloží"

Tlačítko "Modelovat znovu" - zruší vytvořený model (Všechny nově vytvořené sondy pak budou vymazány a sondy vytvořené ze Zemních profilů budou obnoveny do původních hodnot).

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.