Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Vodorovná únosnost piloty - pružný poloprostor

Vodorovná únosnost piloty, dimenzování

Vodorovně zatížená pilota je řešena metodou konečných prvků  jako nosník uložený na pružném Winklerově podloží. Parametry zemin po délce piloty charakterizuje modul reakce podloží. Pilota je v programu standardně rozdělena na 30 dílů, ve kterých se počítají hodnoty modulu reakce podloží, hodnoty vnitřních sil a deformací. Program umožňuje dimenzování železobetonových pilot podle metody zadané v rámu "Nastavení" a zadaných parametrů v záložce "Piloty".

Program umožňuje také počítat pilotu zatíženou deformačním zatížením (posun, resp. pootočení hlavy piloty). V tomto případě se nepočítá se zadaným zatížením, ale pouze se zadanými přetvořeními.

V programu je možné zadat modul reakce podloží následujícími způsoby:

Modul vodorovné reakce podloží odpovídá obecně tuhosti pružiny ve Winklerově modelu, který popisuje vztah mezi zatížením tuhé desky a jejím zatlačením do podloží vyjádřený rovnicí:

kde:

p

-

zatížení působící na kontaktu desky a povrchu podloží

k

-

tuhost Winklerovy pružiny

y

-

posun základové desky do podloží

Definice modulu reakce podloží

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.