Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nastavení Newton-Raphsonovy metody

V případě použití Newton-Raphsonovy metody lze proces iterace řídit nastavením parametrů:

1) Relaxační faktor - tento parametr představuje hodnotu redukce aktuálního výpočtového kroku pro restart v případě, že řešení pro danou hodnotu přírůstku zatížení nekonverguje. Nová hodnota výpočtového kroku se určí ze vztahu:

  • nový výp. krok = starý výp. krok / relaxační faktor

2) Maximální počet relaxací pro jeden výp. krok - tímto parametrem určujeme, kolikrát lze během celého výpočtu redukovat příslušný výpočtový krok. V případě, že je tato hodnota překročena, je výpočet ukončen. Výsledky jsou pak k dispozici pro úroveň zatížení, pro kterou výpočet úspěšně zkonvergoval.

3) Minimální počet iterací pro jeden výp. krok -  nastavení tohoto parametru umožňuje akceleraci výpočtu. V případě, že počet iterací rovnováhy pro aktuální krok zatížení je menší než minimální zadaný, zvětší se výpočtový krok pro výpočet nového přírůstku zatížení v závislosti na hodnotě relaxačního faktoru následovně:

  • nový výp. krok = starý výp. krok * relaxační faktor

Standardní nastavení jednotlivých parametrů odpovídá hodnotám uvedeným na obrázku:

Parametry řízení procesu iterace

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.