Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zvýšený aktivní tlak

Zvýšený aktivní tlak se počítá pomocí součinitele k.

Velikost tlaku se vypočte podle vzorce:

kde:

σr

-

tlak v klidu

σa

-

aktivní zemní tlak

k

-

součinitel zvýšeného aktivního tlaku

Je-li hodnota součinitele k = 1, pak je výsledný tlak roven tlaku v klidu, je-li hodnota k = 0 je výsledný tlak roven tlaku aktivnímu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.