Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Grunty

Ramka "Grunty" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gruntów. Tabela ta dostarcza również informacje o aktualnie wybranym gruncie. Informacje te wyświetlane są w prawej części ramki. W przypadku zaznaczenia większej liczby pozycji (gruntów) w tabeli, informacje o poszczególnych gruntach są podane kolejno.

Dodawanie gruntów wykonywana jest w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Program "Teren" wymaga jedynie określenia współczynnika pęcznienia w celu obliczenia objętości wykopów lub nasypów. Pozostałe dane są stosowane tylko w celu umożliwienia eksportu do innych programów GEO i nie mają wpływu na rzeczywiste obliczenia wykonywane w programie "Teren".

Program umożliwia import gruntów w formacie gINT. Dane dotyczące zdefiniowanych gruntów mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Ramka "Grunty"