Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Projekt

Ramka "Projekt" stosuje się do wprowadzania podstawowych danych projektu oraz zdefiniowania ogólnych ustawień obliczeń. Zakładka "Projekt" zawiera formularz do wprowadzania podstawowych danych o analizowanym zadaniu, tzn. informacje o projekcie, opis projektu, data, itp. Informacje te są później wykorzystywane w wydrukach graficznych i tekstowych.

W tym trybie definiowania przyjęte ustawienia można modyfikować jedynie w pierwszej fazie budowy.

Ramka "Projekt" umożliwia również przełączanie jednostek analizy (metryczne / angielskie). Dane dotyczące projektu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Ramka "Projekt"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.