Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Katalog użytkownika

Katalog użytkownika umożliwia zdefiniowanie oraz zapisanie własnych typów zbrojeń i ich parametrów materiałowych. Podczas pierwszego użycia katalogu (nie został jeszcze utworzony), program wyświetla komunikat ostrzegawczy z informacją, że nie znaleziono katalogu. Wówczas, naciśnięcie przycisku "OK" otwiera okno dialogowe "Zapisz jako", które umożliwia wprowadzenie nazwy katalogu i zapisanie go w określonej lokalizacji po naciśnięciu przycisku "Zapisz" (domyślnie wybierany jest folder, w którym zapisywane są dane projektu).

Program umożliwia użytkownikowi utworzenie więcej niż jednego katalogu. Kolejny katalog tworzy się poprzez naciśnięcie przycisku "Nowy" - program wyświetla zapytanie, czy aktualny katalog ma być zastąpiony (aktualnie wczytany katalog nie jest USUWANY!) i zapisuje nowy katalog pod nową nazwą. Przycisk "Otwórz" umożliwia wczytanie dowolnego katalogu użytkownika.

Okno dialogowe pojawiające się przy pierwszym użyciu katalogu przekrojów własnych

Okno dialogowe "Katalog użytkownika" zawiera tabelę z listą zbrojeń zdefiniowanych przez użytkownika. Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia", które umożliwia zdefiniowanie, a następnie zapisanie parametrów nowego zbrojenia do katalogu. Przyciski "Edytuj" i "Usuń" służą do edycji poszczególnych pozycji w tabeli.

Przycisk "Przyjmij" akceptuje aktualne parametry zbrojenia zdefiniowane w oknie dialogowym "Nowy typ zbrojenia" i otwiera okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia", w którym można zmodyfikować i zapisać te parametry. 

Okno dialogowe "Katalog użytkownika"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.