Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Budowy punktowe

Ramka "Budowy punktowe" służy do wprowadzania konstrukcji punktowych do terenu.

W celu wprowadzenia punktów, które wyznaczają położenie poszczególnych punktów budowy należy postępować w sposób podobny do definiowania punktów terenu (za pomocą tabeli lub myszy). Okno dialogowe "Nowa budowa punktowa" ("Edytuj budowę punktową") umożliwia również określenie nazwy programu do analizowania odpowiedniej budowy. Ramkę "Aktywacja" stosuje się następnie do uruchomienia programu obliczeniowego i przeniesienia miąższości warstw oraz przyporządkowania gruntów w programie.

Budowy punktowe można definiować, tylko jeżeli prawidłowy model terenu został wygenerowany.

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Budowy punktowe" - wprowadzanie, edycja

Ramka "Budowy punktowe" - zdefiniowane budowy